Copyright 2020 - Custom text here

SOALAN 1  

Bilakah Program Matrikulasi KPM ditubuhkan dan apakah keistimewaannya?  

Penubuhan Program Matrikulasi KPM bermula hasil daripada Mesyuarat Jemaah Menteri pada 10 Mac 1999 sebagai persediaan pelajar bumiputera lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) untuk melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah pertama di universiti-universiti tempatan dalam bidang sains, teknologi dan sastera ikhtisas. Manakala mulai sesi pengambilan 2004/ 2005, 10% daripada keseluruhan pelajar Program Matrikulasi KPM ditawarkan kepada pelajar bukan bumiputera.

Antara keistimewaan Program Matrikulasi KPM ialah

 • Lulusan Program Matrikulasi KPM akan memperolehi Sijil Matrikulasi yang boleh digunakan untuk memohon 39 skim perkhidmatan Gred 29. Anda boleh merujuk Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2016.
 • Elaun Wang Saku Pelajar (EWSP) turut diberikan kepada pelajar Program Matrikulasi KPM yang layak.
 • Semua pelajar Program Matrikulasi KPM hanya perlu membayar yuran pendaftaran sahaja. Manakala kos pengajian dan penginapan ditanggung oleh Kerajaan. (Sila rujuk SOALAN 7)
 • Kolej matrikulasi terdapat di hampir semua negeri di seluruh Malaysia. (Sila rujuk SOALAN 9)
 • Pelajar Program Matrikulasi KPM berpeluang menyambung pengajian bukan sahaja di dalam negera malah turut berpeluang meneruskan cita-cita mereka ke luar negara. (Sila rujuk SOALAN 24)

  

SOALAN 2 

Bagaimanakah cara memohon Program Matrikulasi KPM?

Pemohon boleh membeli No. Pengenalan Individu (NPI) lima (5) digit di mana-mana kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN) dengan bayaran RM10.00 (Ringgit Malaysia Sepuluh sahaja) menggunakan No. Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan yang digunakan untuk mendaftar masuk peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM).

 

SOALAN 3 

Bilakah PMI (permohonan melalui internet) mula dibuka dan tarikh tutup permohonan?

PMI mula dibuka pada 1 Julai dan ditutup pada 30 November pada tahun pemohon menduduki SPM.

  

SOALAN 4 

Apakah jurusan yang ditawarkan?  

 • Program Matrikulasi Sistem Dua Semester - Jurusan Sains, Jurusan Perakaunan dan Jurusan Kejuruteraan bagi pelajar Bumiputera dan bukan Bumiputera. 
 • Program Matrikulasi Sistem Empat Semester - Jurusan Sains bagi pelajar Bumiputera sahaja.

  

SOALAN 5 

Apakah bidang yang boleh diceburi bagi setiap jurusan yang ditawarkan? 

 • Jurusan Sains –Perubatan, Kejuruteraan, Pergigian, Farmasi, Sains, TeknologiMaklumat, Seni Bina, Kejururawatan dan lain-lain. 
 • Jurusan Perakaunan –Perakaunan, Pengurusan, Perniagaan, Ekonomi,Pentadbiran Perniagaan/ Awam, Teknologi Maklumat, Pengurusan, Sumber Manusia, Undang-Undang dan lain-lain. 
 • Jurusan Kejuruteraan –Kejuruteraan, Seni Bina dan teknikal lain.

 

SOALAN 6

Bolehkah pelajar yang tidak mengambil mata pelajaran Matematik Tambahan dalam SPM memohon jurusan Perakaunan?

Tidak boleh. Matematik Tambahan merupakan mata pelajaran wajib untuk memohon semua jurusan dalam Program Matrikulasi KPM.

 

SOALAN 7

Berapakah  yuran  pendaftaran  Program  Matrikulasi  KPM  bagi  sesi  2019/2020?

Adakah yuran-yuran lain yang dikenakan?

Kadar yuran Pendaftaran Matrikulasi KPM bagi sesi 2019/2020 ialah :

 • Jurusan Sains Program Matrikulasi Dua Semester yurana adalah sebanyak RM521.60.  

Tiada yuran lain yang dikenakan. Kos pengajian dan kos penginapan adalahditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan.

 

SOALAN 8 

Bagaimanakah proses pemilihan pelajar dibuat? 

Pemilihan pelajar dibuat berdasarkan meritokrasi. Pengiraan merit mengambil kira 90% markah Akademik dan 10% markah Kokurikulum.

  

SOALAN 9 

Dimanakah Program Matrikulasi KPM dilaksanakan?

Program Matrikulasi dilaksanakan di 15 buah kolej matrikulasi KPM dan dua buah kolej MARA. Lokasi kolej matrikulasi dan kolej Mara adalah seperti berikut:

 1. Kolej Matrikulasi Melaka, Masjid Tanah.
 2. Kolej Matrikulasi N. Sembilan, Kuala Pilah
 3. Kolej Matrikulasi P. Pinang, Kepala Batas.
 4. Kolej Matrikulasi Perlis, Arau.
 5. Kolej Matrikulasi Labuan, WP Labuan.
 6. Kolej Matrikulasi Johor, Tangkak.
 7. Kolej Matrikulasi Perak, Gopeng.
 8. Kolej Matrikulasi Kedah, Changlun.
 9. Kolej Matrikulasi Pahang, Gambang.
 10. Kolej Matrikulasi Selangor, Banting.
 11. Kolej Matrikulasi Kelantan, Pasir Puteh.
 12. Kolej Matrikulasi Sarawak, Kuching.
 13. Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah, Pendang.
 14. Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang, Jengka.
 15. Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor,Pontian.
 16. Kolej MARA Kuala Nerang, Kuala Nerang.
 17. Kolej MARA Kulim, Kulim.

  

SOALAN 10 

Bilakah keputusan calon yang berjaya ditawarkan ke Program Matrikulasi KPM bagi sesi 2018/ 2019 akan diketahui?  

Keputusan calon yang berjaya ke Program Matrikulasi KPM bagi sesi 2019/2020 ialah pada 12 April 2019 (Jumaat). Jika saudara berjaya mendapat tawaran, saudara perlu membuat prapendaftaran secara dalam talian mulai 02 Mei 2019 (12.00 tengah hari) dan prapendaftaran ini akan tamat pada 08 Mei 2019 (11.59 malam). 

 

SOALAN 11 

Bagaimanakah cara untuk mengetahui keputusan permohonan kemasukan Program Matrikulasi.  

Pemohon boleh menggunakan salah satu daripada cara berikut:

 • Melayari laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia - www.moe.gov.my, atau
 • SMS dengan menaip MOE<jarak>MAT<jarak>NO.K.P dan hantar kepada 15888, atau 
 • Talian telefon pejabat atau bantuan - 03 8884 4083 pada waktu pejabat bermula 8.30 pagi - 4.30 petang.

  

SOALAN 12 

Bilakah pelajar mendaftar di kolej-kolej Matrikulasi bagi sesi 2019/ 2020?

Pelajar baharu akan mendaftar pada 11 & 12 Mei 2019. Calon jaya akan mendaftar di Kolej Matrikulasi Sarawak pada 11 Mei 2019 bermula jam 8.00 pagi sehingga 1.00 petang.

 

 

SOALAN 13 

Saya ditawarkan Program Matrikulasi Sistem Dua Semester, bolehkah saya memohon Program Matrikulasi Sistem Empat Semester? Bagaimanakah cara memohon?

Pelajar Program Matrikulasi Sistem Dua Semester boleh memohon Program Matrikulasi Sistem Empat Semester di Kolej Matrikulasi yang ditawarkan melalui Pengarah kolej. Walau bagaimanapun, hanya pelajar Bumiputera sahaja yang boleh memohon Program Matrikulasi Sistem Empat Semester  dan perlu memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

  

SOALAN 14 

Saya memohon Jurusan Sains semasa mengisi borang permohonan secara dalam talian dan saya berjaya ditawarkan Jurusan Sains. Namun sekarang saya lebih berminat dalam Jurusan Perakaunan. Apa yang perlu saya lakukan?

Permohonan menukar jurusan boleh dilakukan di kolej masing-masing melalui Pengarah kolej apabila anda mendaftar di kolej yang telah ditawarkan. Walau bagaimanapun ia bergantung kepada kekosongan dan nisbah Jurusan Sains kepada Jurusan Perakaunan iaitu 80:20 di setiap kolej.

 

SOALAN 15 

Bolehkah saya menangguh pendaftaran?

Boleh, walau bagaimanapun ia tertakluk kepada syarat berikut:- 

Jika tempoh penangguhan kurang daripada LIMA hari dengan sebab munasabah (contoh: kematian, kemalangan dll), permohonan rasmi perlu dibuat kepada pengarah kolej yang ditawarkan. 

Jika LIMA hari ATAU lebih, permohonan rasmi secara bertulis perlu dibuat kepada Pengarah Bahagian Matrikulasi di Putrajaya.

  

SOALAN 16 

Bilakah saya boleh membuat rayuan sekiranya tidak mendapat tawaran kemasukan ke Program Matrikulasi KPM?

Boleh, 

 •  Rayuan boleh dilakukan secara dalam talian sebaik sahaja anda mengetahui tidak berjaya, atau 
 •  Menulis surat permohonan rayuan secara rasmi ke Bahagian Matrikulasi KPM bersama salinan keputusan SPM dan kad pengenalan yang telah disahkan.

  

SOALAN 17 

Bagaimanakah saya dapat mengetahui keputusan rayuan tersebut?

Anda boleh mengetahui keputusan rayuan tersebut menggunakan salah satu daripada cara berikut : 

 •  Melalui laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia – www.moe.gov.my, atau 
 •  SMS dengan menaip MOE <jarak> MAT <jarak> NO. KP dan hantar kepada 15888, atau 
 •  Talian telefon pejabat atau talian bantuan – 03 8884 4083 pada waktu pejabat bermula 8.30 pagi – 4.30 petang

  

SOALAN 18 

Adakah pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan boleh di tempatkan ke Semenanjung Malaysia?

Tidak, kecuali pelajar yang ditawarkan Jurusan Kejuruteraan yang tinggal di Sabah atau Sarawak atau WP Labuan. Mereka akan ditempatkan di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan yang terdapat di Semenanjung Malaysia.

  

SOALAN 19 

Bolehkah saya mohon bertukar kolej?

Tidak dibenarkan kecuali bagi kes khas seperti sakit kronik yang memerlukan rawatan berpanjangan, adik beradik kembar ditempatkan di kolej matrikulasi berlainan dan pertukaran dari Semenanjung ke Sabah/ Sarawak atau sebaliknya. Permohonan perlu dikemukakan kepada Pengarah Bahagian Matrikulasi KPM.

 

SOALAN 20

Adakah saya dibenarkan untuk menangguh pengajian?

Penangguhan pengajian tidak dibenarkan kecuali bagi kes kesihatan kronik yang memerlukan rawatan berterusan. Walau bagaimanapun pelajar perlu mendaftar di kolej matrikulasi yang ditetapkan sebelum memohon penangguhan pengajian. Kelulusan penangguhan ini hanya dibenarkan sekali sahaja dan perlu mendapat kelulusan pengarah kolej tempat anda mendaftar.

 

SOALAN 21

Adakah saya dikenakan penalti jika berhenti daripada pengajian?

 Pelajar yang berhenti daripada Program Matrikulasi KPM dikehendaki membayar penalti mengikut dasar pelanggaran perjanjian pelajar KECUALI: 

a)        Pelajar mengikuti program ijazah pertama di luar negara, atau

b)        Pelajar mengikuti program ijazah pertama kelolaan Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia, atau 

c)        Pelajar mengikuti mana-mana Program Asasi atau Ijazah dalam negara dengan tajaan JPA, MARA, agensi-agensi kerajaan dan korporat, atau 

d)        Pelajar mengalami masalah kesihatan yang berlarutan selepas pernah diluluskan sekali penangguhan dengan sokongan laporan perubatan hospital kerajaan atau hospital pakar swasta sahaja,                     atau 

e)        Sebab-sebab lain mengikut keputusan Jawatankuasa Pengurusan Pelanggaran Perjanjian Program Matrikulasi.

 

SOALAN 22

Di manakah saya boleh menyambung pengajian setelah lulus Program Matrikulasi KPM?

Pelajar boleh menyambung pengajian di mana-mana Universiti Awam (UA) dalam dan luar negara berdasarkan kelulusan (PNGK-Purata Nilai Gred Kumulatif) yang diperolehi.

  

SOALAN 23

Saya berminat untuk menyambung pengajian ke luar negara, boleh berikan universiti-universiti yang menerima masuk Program Matrikulasi di luar negara?

Antara universiti terkemuka yang menerima masuk lulusan Program Matrikulasi KPM adalah seperti berikut:- 

United Kingdom: 

 •  King’s College London
 •  University College London
 •  University of Bristol
 •  University of Manchester
 •  University of Birmingham
 •  University of Warwick
 •  University of Nottingham
 •  University of Sheffield
 •  University of Surrey
 •  University of Southampton
 • University of Cardiff
 • St. Mary’s University

 Australia : 

 •  Australian National University
 •  University of Sydney
 •  Monash University
 •  University of Queensland
 •  University of Melbourne
 •  University of Adelaide
 •  University of New South Wales

 Canada

 •  University of Toronto
 •  Trent University, Ontario
 •  Ryerson University
 •  Victoria University
 •  York University
 •  Brock University

 New Zealand:

 • University of Auckland
 • University of Canterbury
 • University of Otago
 • Victoria University of Wellington
 • Massey University
 • Lincoln University
 • Waikato University
 •  Auckland University of Technology

 Korea Selatan:

 •  Korea University
 •  Korea Advanced Institute of Science and Technology
 •  Yonsei University
 •  Sungkyunkwan University

 Hong Kong:

 •  The Hong Kong Polytechnic University

 Indonesia:

 •  Universitas Kristen Krida Wacana
 •  Universitas Andalas
 •  Universitas Sriwijaya
 •  Universitas Sumatera Utara

 United States of America:

 •  Harvard University
 •  Columbia University
 •  Yale University
 •  Princeton University
 •  Massachusetts Institute of Technology
 •  Boston University

 

 

 

f t g m

Hubungi Kami :

Kolej Matrikulasi Sarawak
Kementerian Pendidikan Malaysia
Lot 216, Fasa ll, Taman Perindustrian Sejingkat
Lorong Demak Indah 5A1
93050 Kuching, Sarawak
 
TELEFON
082 - 439 100
 
FAX
082 - 439 108
 
EMAIL

GPS
LATITUDE : 1.600
LONGITUDE : 110.429

Dasar Keselamatan

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulingan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Penafian

Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman web ini.

Hakcipta Terpelihara © 2018. Kolej Matrikulasi Sarawak Kementerian Pendidikan Malaysia

CoalaWeb Traffic

Today34
This week34
This month1052
Total28862

Visitor Info

 • IP: 18.204.227.117
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:

1
Online

Monday, 25 May 2020