MENU PILIHAN BAHASA

msen

MENU PILIHAN OKU

MUAT TURUN DOKUMEN

 Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja Koleksi Borang     

 Modul e-Prestasi 

Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja 

DOKUMEN ONLINE

 Bahan PLC  

 Dokumen Pengecualian 

      (Kuliah/Tutoran/Amali)

Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja 

Penilaian

:Syarat-syarat Penilaian dan Peperiksaan::

 
  1. Mendaftar subjek.
  2. Memenuhi peraturan kehadiran (melebihi 90%).
  3. Tidak pernah dikenakan tindakan tatatertib.
  4. Mendapat kelulusan Pengarah BMKPM dan Pengarah Kolej Matrikulasi bagi kes-kes tertentu.
   
 

:::Sistem Penilaian:::

   
 

Pencapaian akademik pelajar bagi Program PST akan dinilai berdasarkan:

 

a) Penilaian Berterusan (PB)

   
 

b) Peperiksaan Semester Program Matrikulasi (PSPM)

   
 

 Sistem Purata Nilai Gred Semester (PNGS) dan Sistem Purata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK) digunakan bagi menentukan pencapaian akademik pelajar.

   

 

 

1

Penilaian Berterusan (PB)

 

-

Dilaksanakan disepanjang semester iaitu bermula dari hari pertama kuliah hingga hari akhir pengajian bagi setiap semester.

 

 

-

Ciri-ciri yang diambil kira:

 

1. Tugasan tutoran.
2. Kuiz / Ujian.
3. Kertas kerja.
4. Kerja amali.
5. Kehadiran.
6. Lain-lain

 

2

Peperiksaan Semester Program Matrikulasi (PSPM)

 

-

Peperiksaan ini diadakan pada penghujung/akhir setiap semester sesi pengajian. Peperiksaan dijalankan dalam masa 2-3 jam bagi setiap matapelajaran.

 

 

-

Soalan dan pemarkahan dijalankan secara berpusat.

   
   
 

:::Senarai Subjek & Wajaran:::

 

::Semester 1::

   
 

Subjek teras mengikut jurusan bagi Program Matrikulasi Satu Tahun (PST):

 

 

MODUL 1

MODUL 2

MODUL 3

 

QS015 - Matematik

QS015 - Matematik

QS015 - Matematik

 

SK016 -Kimia

SK016 - Kimia

SK016 - Kimia

 

SB016 - Biologi

SC015 – Sains Komputer

SC015 – Sains Komputer

 

 SF016 - Fizik

SF016 - Fizik 

SB016 - Biologi

 

   
   
 

::Semester 2::

 

Subjek teras ikut jurusan bagi Program Matrikulasi Satu Tahun (PST):

 

 

MODUL 1

MODUL 2

MODUL 3

 

QS025 - Matematik

QS025 - Matematik

QS025 - Matematik

 

SK026 -Kimia

SK026 - Kimia

SK026 - Kimia

 

SB026 - Biologi

SC025 – Sains Komputer

SC025 – Sains Komputer

 

 SF026 - Fizik

SF026 - Fizik 

SB026 - Biologi

 

   
   
   
 

::Subjek Wajib bagi Program Matrikulasi Satu Tahun (PST) Semester 1 & 2::

 

* Tidak diambil kira dalam kiraan PNG. Hanya diambil sekali bagi setiap semester kecuali subjek Bahasa Inggeris.

 

 

Kod

Subjek

PB(%)

WU011/WU021

Pendidikan Islam

100

WM011/WM021

Pendidikan Moral

100

WD011/WD021

 Kemahiran Dinamika

100

KK011/KK021

Unit Beruniform

100

KP011/KP021

Persatuan / Kelab

100

KS011/KS021

Sukan

100

 

Kod

Subjek

PB(%)

WB013

Bahasa Inggeris

 100

WB023

Bahasa Inggeris

 100

   
   
 

Nota:
* Semua maklumat adalah tertakluk kepada perubahan dan pindaan.