MENU PILIHAN BAHASA

msen

MENU PILIHAN OKU

MUAT TURUN DOKUMEN

 Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja Koleksi Borang     

 Modul e-Prestasi 

Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja 

DOKUMEN ONLINE

 Bahan PLC  

 Dokumen Pengecualian 

      (Kuliah/Tutoran/Amali)

Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja 

Visi,Misi & Objektif

VISI

Kolej Matrikulasi Sarawak sebagai institusi pra-universiti terbaik di Malaysia menjelang 2020

 

MISI

Melahir pelajar pra-universiti yang cemerlang dalam bidang pembudayaan ilmu, sahsiah dan berketrampilan melalui budaya kerja berkualiti dalam persekitaran pendidikan yang kondusif

 

 

OBJEKTIF

1.  Membangunkan modal insan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

2. Menghasilkan lulusan Kolej Matrikulasi Sarawak yang berkelayakan memasuki     kursus-kursus terpilih di universiti dalam dan luar negara