MENU PILIHAN BAHASA

msen

MENU PILIHAN OKU

MUAT TURUN DOKUMEN

 Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja Koleksi Borang     

 Modul e-Prestasi 

Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja 

DOKUMEN ONLINE

 Bahan PLC  

 Dokumen Pengecualian 

      (Kuliah/Tutoran/Amali)

Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja 

Piagam Pelanggan

Kami warga Kolej Matrikulasi Sarawak dengan penuh tekad, beriltizam dan berjanji menumpukan tenaga dan usaha kami untuk :

  1. Memastikan sistem pentadbiran dan pengurusan kolej yang efisyen dan efektif selaras dengan kehendak pelanggan kami.

  2. Memastikan pelajar lulusan kolej kami mempunyai kelayakan untuk memasuki kursus-kursus terpilih di universiti dalam dan luar negara.

  3. Memastikan kemudahan asrama berada dalam keadaan yang lengkap dan kondusif.

  4. Memastikan dewan kuliah, bilik tutoran, makmal, pusat sumber dan peralatan pengajaran dan pembelajaran mencukupi serta berada dalam keadaan sempurna setiap kali ia perlu digunakan.

  5. Memastikan supaya semua pelawat yang berkunjung ditemukan dengan pegawai berkenaan dalam tempoh lima belas(15) minit.

  6. Mengambil tindakan serta merta membantu pelajar yang menghadapi masalah kesihatan, peribadi dan gangguan emosi.