MENU PILIHAN BAHASA

msen

MENU PILIHAN OKU

MUAT TURUN DOKUMEN

 Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja Koleksi Borang     

 Modul e-Prestasi 

Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja 

DOKUMEN ONLINE

 Bahan PLC  

 Dokumen Pengecualian 

      (Kuliah/Tutoran/Amali)

Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja 

PROGRAM PST

Pelajar yang terlibat dalam PST terdiri daripada pelajar Jurusan Sains dan Jurusan Perakaunan. Pelajar daripada aliran Sains akan dipecahkan kepada tiga modul. Setiap Modul adalah berdasarkan Jurusan Sains Hayat dan Sains Fizikal yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Walaubagaimanapun, kedua jurusan tersebut digarap dengan mata pelajaran Sains Komputer sebagai tambahan.

 

KONSEP UMUM

Program Matrikulasi Satu Tahun (PST) merupakan program persediaan khususnya bagi pelajar bumiputera untuk melayakkan mereka mengikuti kursus tertentu di peringkat ijazah pertama dalam bidang sains, teknologi, perakaunan dan teknikal di institusi pendidikan tinggi di dalam dan luar negara. Penyusunan kursus pengajian Program Makrikulasi mengambil kira pengetahuan asas pelajar yang diterima masuk dan keperluan bidang tertentu pada peringkat ijazah pertama.

Kurikulum program memberi penekanan kepada aspek akademik dan bukan akademik yang bertujuan menyediakan pelajar yang berpengetahuan, kreatif dan berdaya saing serta mempunyai ciri-ciri kualiti diri yang terpuji dan daya kepimpinan yang tinggi.

Struktur pengajian menggunakan sistem semester dan tempoh pengajian untuk melayakkan masuk ke institusi pengajian tinggi adalah dua semester (satu tahun)

CARA MEMOHON

BMKPM mengedar surat hebahan permohonan ke sekolah
MEI
Iklan permohonan : Ahad Minggu ke - 4 bulan Jun

Pelajar membeli Nombor Pengenalan Individu (NPI) di BSN berharga RM6.00

 

SYARAT KEMASUKAN

Berikut adalah syarat kemasukan untuk Program Satu Tahun (PST)

JURUSAN SAINS : M001

Syarat Am

 1. Warganegara Malaysia
 2. Umur tidak melebihi 20 tahun pada 1 Januari tahun pengambilan
 3. Calon SPM semasa
 4. Mendaftar dan mengambil mata pelajaran berikut dalam SPM
  • Bahasa Melayu
  • Bahasa Inggeris
  • Matematik
  • Matematik Tambahan
  • Kimia 
  • Fizik
  • Biologi
Syarat Minimum

Bahasa Melayu
C Bahasa Inggeris
B Matematik
C Matematik Tambahan
C Kimia
C Fizik/Biologi (SALAH SATU)
E Sejarah
 

Kiraan Merit

Mata pelajaran untuk kiraan merit

 1. Matematik
 2. Matematik Tambahan
 3. Kimia
 4. Satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
  • Fizik/Biologi