MENU PILIHAN BAHASA

msen

MENU PILIHAN OKU

MUAT TURUN DOKUMEN

 Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja Koleksi Borang     

 Modul e-Prestasi 

Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja 

DOKUMEN ONLINE

 Bahan PLC  

 Dokumen Pengecualian 

      (Kuliah/Tutoran/Amali)

Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja 

Unit Fizik

PENGENALAN

Kepakaran dalam bidang Fizik amat perlu untuk melonjakkan pencapaian dalam bidang sains dan teknologi ke tahap yang lebih tinggi. Oleh demikian, Unit Fizik Kolej Matrikulasi Sarawak berazam untuk melahirkan pelajar yang berketerampilan dalam bidang fizik dengan mendukung falsafah pendidikan kebangsaan. Ia adalah penting untuk menyahut cabaran globalisasi masa kini.

 

MISI

1.   Mengamalkan budaya kerja cemerlang di kalangan pensyarah fizik

2.   Mengamalkan budaya belajar yang cemerlang di kalangan pelajar

 

VISI

Unit Fizik Kolej Matrikulasi Sarawak merupakan sebuah unit akedamik yang cemerlang pada tahun 2017

 

Sukatan Pelajaran 

 

NO.

TOPIC - Semester 1 (SF016)

HOUR (PST)

HOUR (PDT)

COURSE

COURSE

1.0

PHYSICAL QUANTITIES AND MEASUREMENTS

3

10

SF016

DF015

2.0

KINEMATICS OF LINEAR MOTION

5

10

3.0

MOMENTUM AND IMPULSE

2

6

4.0

FORCES

5

10

5.0

WORK, ENERGY AND POWER

3

7

6.0

CIRCULAR MOTION

3

6

7.0

GRAVITATIONAL

2

5

8.0

ROTATION OF A RIGID BODY

8

12

DF025

9.0

SIMPLE HARMONIC MOTION

5

9

10.0

 

4

8

11.0

SOUND WAVES

3

5

12.0

ELASTIC PROPERTIES OF MATTER

2

3

13.0

HEAT

2

4

14.0

KINETIC THEORY OF GASES

3

5

15.0

THERMODYNAMICS

4

8

 

NO.

TOPIC - Semester 2 (SF026)

HOUR (PST)

HOUR (PDT)

COURSE

COURSE

16.0

ELECTROSTATICS

4

8

SF026

DF035

17.0

CAPACITOR AND DIELECTRICS

3

7

18.0

ELECTRIC CURRENT AND DIRECT-CURRENT CIRCUITS

7

14

19.0

MAGNETIC FIELD

7

13

20.0

ELECTROMAGNETIC INDUCTION

6

12

21.0

ALTERNATING CURRENT

5

8

DF045

22.0

GEOMETRICAL OPTICS

4

10

23.0

PHYSICAL OPTICS

6

13

24.0

QUANTIZATION OF LIGHT

3

6

25.0

WAVE PROPERTIES OF PARTICLE

2

4

26.0

NUCLEUS

2

4

27.0

NUCLEAR REACTION

3

5

28.0

RADIOACTIVITY

2

4