MENU PILIHAN BAHASA

msen

MENU PILIHAN OKU

MUAT TURUN DOKUMEN

 Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja Koleksi Borang     

 Modul e-Prestasi 

Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja 

DOKUMEN ONLINE

 Bahan PLC  

 Dokumen Pengecualian 

      (Kuliah/Tutoran/Amali)

Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja 

Unit Biologi

 PENGENALAN

Selamat Datang ke laman Unit Biologi, Kolej Matrikulasi Sarawak (KMSw). Unit Biologi KMSw ini terdiri daripada 4 orang pensyarah iaitu Puan Sallehattun Binti Salleh (Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar), Encik Awang Najib Bin Awang Mohammad (Ketua Unit), Puan Rohani Abu Bakar dan Muhammad Hafizzuddin Bin Kamarudin (Pensyarah). 

 

MISI

Membangunkan potensi pelajar serta melahirkan pelajar yang berkualiti dan cemerlang dalam bidang Sains melalui mutu pengajaran yang mantap.

 

VISI

Membentuk pelajar berkualiti dan beraspirasi tinggi terutamanya dalam bidang Sains bagi persediaan ke institusi pengajian tinggi tempatan mahupun luar negara. 

 

Sukatan Pelajaran

Program Satu Tahun (PST)

Semester 1

Biology (SB016)

Semester 2

Biology (SB026)

1 : Molecules of Life

2 : Cell Structure & Functions

3 : Cell Division

4 : Genetics Inheritance

5 : Population Genetics

6 : Expression of Biological Information

7 : Mutation

8 : Variation

9 : Reproduction & Development

10 : Growth

11 : Biodiversity

12 : Ecology

13 : Population Ecology

14 : Biocatalysis

15 : Cellular Respiration

16 : Photosynthesis

17 : Gaseous Exchange & Its Control

18 : Transport System

19 : Homeostasis

20 : Coordination

21 : Immunity

22 : Recombinant DNA Technology

 

 

 Program Dua Tahun (PDT) 

Semester 1

Biology (DB015)

Semester 2

Biology (DB025)

1 : Molecules of Life

2 : Cell Structure & Functions

3 : Cell Division

4 : Genetics Inheritance

 

5 : Population Genetics

6 : Expression of Biological Information

7 : Mutation

8 : Variation

9 : Reproduction & Development

10 : Growth

Semester 3

Biology (DB035)

Semester 4

Biology (DB045)

11 : Biodiversity

12 : Ecology

13 : Population Ecology

14 : Biocatalysis

15 : Cellular Respiration

16 : Photosynthesis

 

17 : Gaseous Exchange & Its Control

18 : Transport System

19 : Homeostasis

20 : Coordination

21 : Immunity

22 : Recombinant DNA Technology

 

References

  1.  Hartwell, L., Hood, L., Goldberg, M.,Reynolds, A., & Silver, L. Genetics : From Genes to Genomes. (4thEd.) McGraw Hill. 2010.
  2. Marieb, E.N. & Hoehn, K.N., Human Anatomy and Physiology. (8th Ed.). Benjamin-Cunmings. 2010.
  3. Reece, J.B., Urry, L.A., Cain, M.L., Wassermen, S.A., Minorsky, P.V. & Jackson, R.B. Biology. (9th Ed). Pearson Benjamin-Cummings. USA. 2011
  4. Raven, P.H., Johnson, G.B and Mason, K.A. Biology (9th Ed.). McGraw Hill. 2011
  5. Robinson, T.R., Genetics for Dummies. (2nd Ed.). Wiley Publishing, Inc., Indiana. 2010.