MENU PILIHAN BAHASA

msen

MENU PILIHAN OKU

MUAT TURUN DOKUMEN

 Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja Koleksi Borang     

 Modul e-Prestasi 

Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja 

DOKUMEN ONLINE

 Bahan PLC  

 Dokumen Pengecualian 

      (Kuliah/Tutoran/Amali)

Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja 

Unit Kaunseling

                                                                 

LATAR BELAKANG

 

Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) Kolej Matrikulasi Sarawak adalah dibawah naungan Jabatan Pengurusan Pelajar (JPP). Buat masa ini UBK diketuai oleh pegawai kaunseling bagi menguruskan segala program dan aktiviti pelajar.

 

Dengan fasiliti yang terhad UBK masih mampu mengendalikan program dan aktiviti bagi membantu pelajar dalam merealisasikan matlamat mereka.

 

MATLAMAT

 

UBK mempunyai matlamat untuk membantu setiap pelajar matrikulasi dari aspek pembinaan sahsiah, akademik, emosi dan mental sepanjang berada dibawah bumbung kolej matrikulasi. UBK juga berhasrat membantu meningkatkan dan memperkasakan prestasi pelajar melalui program dan aktiviti yang mencabar minda dan emosi mereka agar lebih bersedia apabila keluar dari kolej ini nanti.

 

PROGRAM & AKTIVITI

 

Program dan aktiviti yang dikendali dan dilaksanakan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling adalah seperti berikut:

 

  1. Minggu Pengurusan Pelajar Baru
  2. Program Mentor Mentee
  3. Program ‘Peer Assisted Study Session’ (PASS)
  4. Program Pembimbing Rakan Dinamik (PRD)
  5. Motivasi Individu & Kelompok
  6. Program Bina Insan
  7. Karnival Pendidikan ( Kembara KMSw)
  8. Program Motivasi Pelajar
  9. Program Psiko-akademik

 

Dan program-program mengikut keperluan semasa.

 

KESIMPULAN

 

Unit Bimbingan dan Kaunseling juga bekerja rapat dengan Jabatan Hal Ehwal Pelajar bagi menjayakan program dan aktiviti yang berkenaan dengan kemajuan pelajar. UBK akan terus berusaha untuk memantapkan lagi program dan aktiviti yang sedia ada supaya dapat melonjakkan nama Kolej Matrikulsi Sarawak sebaris dengan kolej-kolej matrikulasi yang sudah ‘establish’.