MENU PILIHAN BAHASA

msen

MENU PILIHAN OKU

MUAT TURUN DOKUMEN

 Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja Koleksi Borang     

 Modul e-Prestasi 

Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja 

DOKUMEN ONLINE

 Bahan PLC  

 Dokumen Pengecualian 

      (Kuliah/Tutoran/Amali)

Boleh diakses oleh staf KMSw sahaja 

Unit Hal Ehwal Pelajar

PENGENALAN

Unit Hal Ehwal Pelajar Kolej Matrikulasi Sarawak adalah unit yang berada di bawah Jabatan Pengurusan Pelajar. Unit ini bertindak sebagai perantara bagi pihak HEP Bahagian Matrikulasii Kementerian Pelajaran Malaysia, Kolej Matrikulasi Sarawak dan pelajar KMSw. Unit ini diberi kepercayaan mengurus, mentadbir, mewacana dan memimpin pelajar KMSw agar menjadi insan yang cemerlang dan seimbang dari segi intelek, rohani , emosi dan jasmani.

 

MISI

Memantapkan jatidiri dan ketrampilan para pelajar KMSw agar mempunyai keseimbangan antara kecemerlangan akedamik dan kecantikan akal budi dan akhlak.

 

VISI

Penjana utama ke arah pembentukan modal insan cemerlang di peringkat Kolej Matrikulasi sekaligus berbakti kepada agama, bangsa dan negara khususnya dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) berdasarkan Indeks Petunjuk Prestasi (KPI) mengikut acuan sendiri.

 

Unit Hal Ehwal Pelajar mempunyai komitmen untuk:

1.Memastikan proses pendaftaran pelajar secara sistematik, cekap dan telus mengikut dasar yang telahditetapkan oleh Bahagian Matrikulasi.

2.Membina jati diri pelajar selaras dengan matlamat dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan agar menjadipelapis profesional bumiputera dan pemimpin masa depan.

3.Memastikan setiap pelajar dapat menjalani kehidupan yang selesa dan harmonis dalam proses mencapaikecemerlangan akademik.

4.Menjadi sumber rujukan pelaksanaan aktiviti kebajikan dan tindakan supaya wujud satu kaedah pengurusanyang sistematik.

5. Menjadikan Unit Hal Ehwal Pelajar sentiasa prihatin terhadap kebajikan dan kesejahteraan semua pelajar.

6.Memastikan semua pelajar mendapat khidmat bantu yang sepenuhnya daripada personel yang berkaitandengan kebajikan pelajar.

7.Melahirkan pelajar cemerlang secara bersepadu daripada segi intelek, jasmani, rohani dan emosi.